BIURO RACHUNKOWE

"BENEFICIA"

tel. 791 008 588

tel. 791 008 588

Oferta

 

- prowadzenie KpiR,

- VAT, ryczałt, karta podatkowa,

- ZUS, kadry, płace,

- reprezentowanie przed Urzędem   Skarbowym i ZUS,

- odbiór dokumentów z siedziby   klienta.

 

tel. 791 008 588

ul. Poznańska 1

64-530 Kaźmierz

ul. Poznańska 1

64-530 Kaźmierz

http://beneficia.pl

biuro@beneficia.pl